Rada Rektorów Województwa Pomorskiego

Rada rektorów województwa pomorskiego

Cele

Główne cele Rady Rektorów Województwa Pomorskiego na kadencję 2020-2024

Integracja

Jednoczenie środowiska naukowego i tworzenie silnego związku z władzami lokalnymi

Wspólne stanowiska

Wypracowanie wspólnego stanowiska m.in. o nowych wersjach projektów ustaw o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozwój

Działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz całej społeczności akademickiej regionu

Prezydium

Prezydium Rady Rektorów Województwa Pomorskiego kadencji 2020-2024

prof. dr hab. inż.
Krzysztof Wilde,
czł. koresp. PAN

Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
Rektor Politechniki Gdańskiej

prof. ASP dr hab.
Krzysztof Polkowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. dr hab. inż.
Krzysztof Wilde,
czł. koresp. PAN

Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
Rektor Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w.
Adam Weintrit

Zastępca Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Członkowie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego

prof. dr hab.
Marcin Gruchała

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab.
Piotr Stepnowski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab.
Ryszard Minkiewicz

Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku

prof. AP, dr hab. inż.
Zbigniew Osadowski

Rektor Akademii Pomorskiej

kontradmirał prof. dr hab.
Tomasz Szubrycht

Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej

prof. dr hab.
Paweł Cięszczyk

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

prof. zw. dr hab.
Waldemar Tłokiński

Rektor Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku

ks. dr
Krzysztof Kinowski

Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego

ks. dr hab.
Jacek Bramorski prof. AM

Rektor Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego

ks. dr Tomasz Huzarek

Rektor Wyższego Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej

prof. dr hab.
Grzegorz Węgrzyn,
czł. koresp. PAN

Prezes PAN w Gdańsku

Kontakt

Klauzula RODO