Rada Rektorów Województwa Pomorskiego

Rada rektorów województwa pomorskiego

Cele

Główne cele Rady Rektorów Województwa Pomorskiego na kadencję 2020-2024

Integracja

Jednoczenie środowiska naukowego i tworzenie silnego związku z władzami lokalnymi

Wspólne stanowiska

Wypracowanie wspólnego stanowiska m.in. o nowych wersjach projektów ustaw o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozwój

Działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz całej społeczności akademickiej regionu

PREZYDIUM

Prezydium Rady Rektorów Województwa Pomorskiego kadencji 2020-2024

Krzysztof Polkowski

prof. ASP dr hab.
Krzysztof Polkowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Krzysztof Wilde

prof. dr hab. inż.
Krzysztof Wilde,
czł. koresp. PAN

Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
Rektor elekt Politechniki Gdańskiej

Adam Weintrit

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w.
Adam Weintrit

Zastępca Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
Rektor elekt Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Członkowie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
Marcin Gruchała

prof. dr hab.
Marcin Gruchała

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Piotr Stepnowski

prof. dr hab.
Piotr Stepnowski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Ryszard Minkiewicz

prof. dr hab.
Ryszard Minkiewicz

Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku

Zbigniew Osadowski

prof. AP, dr hab. inż.
Zbigniew Osadowski

Rektor Uniwersytetu Pomorskiego

Tomasz Szubrycht

kontradmirał prof. dr hab.
Tomasz Szubrycht

Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej

Paweł Cięszczyk

prof. dr hab.
Paweł Cięszczyk

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Waldemar Tłokiński

prof. zw. dr hab.
Waldemar Tłokiński

Rektor Akademii Ateneum

Krzysztof Szerszeń

ks. kan. dr
Krzysztof Szerszeń

Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego

Krzysztof Drews

ks. dr
Krzysztof Drews

Dyrektor Instytutu Teologicznego Archidiecezji Gdańskiej

Tomasz Huzarek


ks. dr Tomasz Huzarek

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej

Grzegorz Węgrzyn

prof. dr hab.
Grzegorz Węgrzyn,
czł. koresp. PAN

Prezes PAN w Gdańsku

kontakt

Klauzula RODO