Nowi Rektorzy Elekci

Lista Rektorów Elektów pomorskich uczelni wyższych wchodzących w skład Rady Rektorów Województwa Pomorskiego:

Politechnika Gdańska - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Uniwersytet Gdański - prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Gdański Uniwersytet Medyczny - prof. Michał Markuszewski

Akademia Muzyczna - prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Uniwersytet Morski w Gdyni - prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

Akademia Sztuk Pięknych - prof. ASP dr hab. Adam Świerżewski

Uniwersytet Pomorski w Słupsku - prof. Zbigniew Osadowski

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu - prof. dr hab. Paweł Cięszczyk