Podpisanie porozumienia o współpracy

Porozumienie o współpracy na rzecz wspierania pomorskich innowacji poprzez program Erasmus+

Uczestnicy porozumienia

Istotą porozumienia jest współpraca fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez INNHub (Centrum Innowacji Programu Erasmus+) z pomorskimi instytucjami, w szczególności uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi, której przedmiotem jest promowanie i upowszechnianie na terytorium województwa pomorskiego międzynarodowych innowacyjnych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem środków finansowych z Programu Erasmus+.

Porozumienie zostało zawarte w Gdańsku w dniu 5 września 2022 i sygnowane przez przedstawicieli 12 pomorskich uczelni oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Fot. Krzysztof Kuczyk