Posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego

Najbliższe posiedzenie Rady Rektorów i Przewodniczących Rad Uczelni odbędzie się 24 września br. w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej. Podczas spotkania przedstawiony zostanie nowy program operacyjny „Fundusze Europejskie dla Pomorza”, który zaprezentują przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.