Nowa kandencja Rady

Spotkanie w Leźnie

posiedzenie rady rektorw

Podczas ostatniego posiedzenia obecnej kadencji Rady Rektorów Województwa Pomorskiego (RRWP), które odbyło się 3 lipca w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Gdańskiego w Leźnie, członkowie rady w jawnym głosowaniu wybrali prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej na przewodniczącego w kadencji 2020-2024.

Zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego prof. Krzysztofowi Wilde, rektorowi PG przekazał ustępujący przewodniczący RRWP prof. Jerzy Gwizdała, rektor UG. Wiceprzewodniczącymi RRWP zostali: dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz prof. Adam Weintrit, rektor elekt Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podczas spotkania omawiano kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem pomorskich uczelni w dobie pandemii oraz plany na kolejny rok akademicki. Ustępujący przewodniczący prof. Jerzy Gwizdała podziękował za cztery lata współpracy, pożegnał ustępujących rektorów oraz powitał rektorów-elektów.

Radę Rektorów Województwa Pomorskiego tworzą przedstawiciele trzynastu uczelni wyższych w województwie pomorskim. Jej celem jest integracja środowiska naukowego, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz społeczności akademickiej regionu. W ramach RRWP uczelnie wymieniają informacje, uzgadniają stanowiska, a także podejmują wspólne działania.